Bel 040 25 11 333

Vergelijking nettolonen 2014-2015

Uit de zojuist gepubliceerde rekenregels, blijkt een negatief effect op de lagere lonen als gevolg van een verhoging van de eerste belastingschijf van 0,25%.

Bij de hogere lonen is juist een positief effect merkbaar, als gevolg van een verhoging van de arbeidskorting en een verruiming van de belastingschijf van 42%.

Bij het vakantiegeld zijn de gevolgen zichtbaar van de afbouw van de heffingskortingen. Deze terugloop van de kortingen was vorig jaar al in gang gezet, en zorgde voor verrekening in de inkomstenbelasting aangifte die dit jaar ingediend werd.

In die gevallen dat er veel terugbetaald moest worden in de inkomstenbelasting, was er sprake van een samenloop van de afbouw van twee kortingen.

 

 

maandlonen2015Vakantiegeld2015-1maandlonen2015-1Vakantiegeld2015

 

 

De informatie is gebaseerd op de cijfers, premies en heffingen van 2015. Er is geen rekening gehouden met pensioenpremies, bedrijfstakfondsen en cao verhogingen. De informatie geldt voor personen die jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd zijn. Naast de wijzigingen in de loonbelasting, zijn er ook wijzigingen in de inkomstenbelasting (zoals bijvoorbeeld toeslagen en andere kortingen) en in de individuele (zorg)verzekeringen die invloed hebben op de koopkracht.
Met deze informatie is in dit overzicht geen rekening gehouden.

Eventuele wetswijzigingen en premiewijzigingen kunnen de informatie onbruikbaar maken. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan deze informatie.