Bel 040 25 11 333

Vergelijking nettolonen 2016-2017

In 2016 zijn er 2 loonheffingstabellen van toepassing geweest. SALAR Nederland heeft het gewogen gemiddelde gepakt van deze loonheffingstabellen uit 2016 en deze vergeleken met de juist uitgekomen rekenregels van 2017. Uit deze vergelijking volgt hoeveel het nettosalaris van 2017…

Salarisverwerking in the cloud met SalarFusion

Steeds meer loonstroken worden digitaal verzonden. Maar digitale loonstroken zijn slechts de eerste stap op weg naar een nieuwe manier van loonverwerking. Want waarom zou u salarisstroken en jaaropgaven e-mailen als u ze ook direct kunt ‘sharen’ via het apparaat…

Werknemers krijgen beter loonstrookje in 2016

Het Financieel Dagblad Het nettomaandloon van alle werknemers die meer dan €750 bruto verdienen, stijgt volgend jaar. Dat blijkt uit een berekening van softwarebedrijf SALAR op basis van de nieuwe rekenregels van de Belastingdienst. Vooral werknemers met een brutoloon tussen…

Vergelijking nettolonen 2015-2016

Vergelijking nettolonen 2015-2016 Uit de zojuist gepubliceerde rekenregels, kan geconcludeerd worden dat alle netto maandlonen erop vooruitgaan vanaf een bruto maandloon van € 750,- (lagere brutolonen blijven gelijk). De oorzaak van het netto voordeel komt voort uit het fors verhogen…

SALARispost stopt

SALARispost stopt en komt terug in een nieuwe omgeving Onze website de komende periode vernieuwd vanaf oktober wordt dan niet alleen makkelijker om snel online hulp te vinden, maar ook om bijvoorbeeld het laatste nieuws over salarisverwerking te lezen. Dat…

Vergelijking nettolonen 2014-2015

Uit de zojuist gepubliceerde rekenregels, blijkt een negatief effect op de lagere lonen als gevolg van een verhoging van de eerste belastingschijf van 0,25%. Bij de hogere lonen is juist een positief effect merkbaar, als gevolg van een verhoging van…