Bel 040 25 11 333

Vergelijking nettolonen 2016-2017

In 2016 zijn er 2 loonheffingstabellen van toepassing geweest. SALAR Nederland heeft het gewogen gemiddelde gepakt van deze loonheffingstabellen uit 2016 en deze vergeleken met de juist uitgekomen rekenregels van 2017. Uit deze vergelijking volgt hoeveel het nettosalaris van 2017…

Fusionkeuken? SalarFusion ontbijt!

Frans met Aziatische invloeden? Cajun sushi? Nordic cuisine met een lokale twist? In de culinaire wereld worden non-stop grenzen overgestoken. Ook SALAR Nederland is een grensverleggende organisatie. Daarbij verlaten we in 2017 zelfs de aarde, want SalarFusion draait binnenkort in…

Eerste SalarFusion update

De eerste ‘live’ update van SalarFusion komt er snel aan. Dat is ook meteen een belangrijke update, want er worden diverse nieuwe functionaliteiten aan het web-based personeels- en salarispakket toegevoegd. Zo wordt het update log waarin de wijzigingen zijn opgenomen…

Salarisverwerking in the cloud met SalarFusion

Steeds meer loonstroken worden digitaal verzonden. Maar digitale loonstroken zijn slechts de eerste stap op weg naar een nieuwe manier van loonverwerking. Want waarom zou u salarisstroken en jaaropgaven e-mailen als u ze ook direct kunt ‘sharen’ via het apparaat…

Werknemers krijgen beter loonstrookje in 2016

Het Financieel Dagblad Het nettomaandloon van alle werknemers die meer dan €750 bruto verdienen, stijgt volgend jaar. Dat blijkt uit een berekening van softwarebedrijf SALAR op basis van de nieuwe rekenregels van de Belastingdienst. Vooral werknemers met een brutoloon tussen…

Vergelijking nettolonen 2015-2016

Vergelijking nettolonen 2015-2016 Uit de zojuist gepubliceerde rekenregels, kan geconcludeerd worden dat alle netto maandlonen erop vooruitgaan vanaf een bruto maandloon van € 750,- (lagere brutolonen blijven gelijk). De oorzaak van het netto voordeel komt voort uit het fors verhogen…

SALAR aan het woord deel 2

Veel verandert. Maar wat goed is, blijft behouden! De wereld verandert sneller dan ooit. Dat geldt voor de manier waarop mensen met software willen werken, maar ook voor de wijze waarop we naar informatie zoeken en hoe we met elkaar…

Inspirerend ontbijtje

Het ontbijt is niet alleen de belangrijkste maaltijd van de dag, maar voor ons ontwikkelteam ook de meest inspirerende. “De afgelopen ontbijtsessies hebben we enorm veel bruikbare feedback van ons SalarFusion ‘testpanel’ ontvangen. “Uiteraard wil ik iedereen die daaraan heeft…