Bel 040 25 11 333

Nettolonen vergelijking 2017 en 2018

Nettolonen, vergelijking 2018 ten opzichte van 2017

Nettoverschil bij bruto maandloon 2018 ten opzichte van 2017 volgens witte tabel.

Nauwelijks wijzigingen op de loonstrook in 2018, stilte voor de storm, zoals het nieuwe kabinet aankondigt!

Verschil in euro's in vergelijking met tabel januari 2017
Verschil in euro’s in vergelijking met tabel januari 2017

Zoals in grafiek 1 te zien is stijgt het netto salaris bij gelijkblijvend brutoloon voor de meeste inkomens.

Procentueel verschil in vergelijking met tabel januari 2017
Procentueel verschil in vergelijking met tabel januari 2017

Alleen bij brutolonen tussen de 800 en 1700 euro is er een netto achteruitgang te zien. De maximale daling is net geen 5 euro en de maximale stijging 18,50. Geen spectaculaire wijzigingen, slechts een marginale.

Eventuele wetswijzigingen en premiewijzigingen kunnen de informatie onbruikbaar maken. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan deze informatie.