Bel 040 25 11 333

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 19 november 2022

Uw privacy is voor SALAR Software, een handelsnaam van D.C.W. Consultants B.V., van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverlaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens


Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door SALAR Software, in de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer organisaties gebruik maken van onze diensten, worden wij aangemerkt als verwerker. Met klanten hebben wij afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. 


Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?


Het leveren van software en onze dienstverlening

Wanneer u klant wordt bij SALAR Software, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij uw aanhef, naam, e-mailadres en zakelijke informatie (bedrijfsnaam, adres- en factuurgegevens). Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd van het contract. Uw factuurgegevens bewaren we tot zeven jaar na beëindiging van het contract, in het kader van de fiscale bewaarplicht. 


Aanmelden

Klanten van SALAR Software kunnen zich aanmelden via de website. Zo heeft u toegang tot ons portaal.Hier kunt u uw adres- en facturatiegegevens inzien en wijzigen, pakketgegevens opvragen, online trainingen volgen en onze verdere diensten gebruiken. Voor het aanmelden op de website verwerken wij uw inloggegevens. Wij bewaren deze gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, gedurende de periode dat u klant bij ons bent.  


Contact opnemen en klantenservice

Wanneer u een e-mail stuurt, een contactformulier invult, of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (overeenkomst). Wij zullen dergelijke berichten met daarin uw e-mailadres, klantnummer en de inhoud van uw bericht gebruiken om uw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. 

Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van onze contactformulieren door het versturen van spam te voorkomen. Door aan te geven dat u geen robot bent, wordt gecontroleerd: 


 • hoe snel het formulier wordt ingevld;
 • welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • wat het IP-adres is van degene die het formulier invult. 


Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een robot. Een echte bezoeker dient op enkele afbeeldingen te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht naar SALAR Software verzonden worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google. 

Als u met onze klantenservice belt, kan het gesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Daarover informeren wij u tijdens het telefoongesprek. Dit doen we zodat we uw vraag of klacht als voorbeeld kunnen gebruiken tijdens (interne) trainingen. Op deze manier kan uw vraag of klacht bijdragen aan het verbeteren van onze klantenservice. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van onze dienst voor deze verwerking. U kunt altijd bezwaar maken tegen het opnemen van het gesprek en/of het gebruiken hiervan voor trainingsdoeleinden. Gelieve dit aan het begin van het telefoongesprek direct bij uw gesprekspartner aan te geven. 


Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor gebruiken wij uw aanhef, naam, contact- en adresgegevens. Aanvullend kunnen wij uw geboortedatum- en land, CV, motivatiebrief, salarisindicatie, beschikbaarheid en eventuele referenties verwerken. 

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding. 


Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

SALAR Software neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de personsgegevens).


Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens met delen met derden? 

SALAR Software deelt uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben of wij de derde als leverancier inschakelen. De volgende derden verwerken uw persoonsgegevens:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers
 • Cookieleveranciers
 • Telecomleveranciers
 • Hostingpartij


Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. SALAR Software gebruikt cookies om:


 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies).
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies). 
 • U gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen (marketing cookies).


Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL


Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw toestemming voor het gebruik van cookies. 

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:


Cookie
Soort
Doel
Type
Bewaartermijn
Cloudflare Cloudflare Inc, Amerika PrivacyShield Privacyverklaring

Functioneel

Cookies worden gebruikt om betrouwbaar online verkeer te identificeren. Dit wordt gebruikt om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. 

Https-cookie

Maximaal 1 jaar

Google TagManager Google LLC, Amerika PrivacyShield Privacyverklaring

Functioneel

Cookie beheert tags op de website zodat deze correct geïndiceerd worden. 

Https-cookie

Sessie

Typekit by Adobe Adobe Inc, Amerika PrivacyShield Privacybeleid

Functioneel

Cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over de lettertypen die op onze website worden aangeboden. 

Https-cookie

Sessie

Google Analytics Google LLC, Amerika PrivacyShield Privacyverklaring

Analytisch 

Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk[BH|I1] ingesteld. Dat betekent dat we:- een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;- Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;- verder geen gegevens delen met Google; en- we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics. 

Https-cookie

Maximaal 2 jaar

Google DoubleClick Google LLC, Amerika PrivacyShield Privacyverklaring

Advertentie

Cookies van Google DoubleClick worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na bekijken van/klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Https-cookie

Maximaal 6 maanden

Infusionsoft Infusion Software Inc, Amerika Standard Contractual Clauses Privacyverklaring

Marketing

Cookies van Infusionsoft worden gebruikt om uw online klik- en kijkgedrag te volgen. Zo kunnen we onze producten en advertenties afstemmen op uw interesses. 

Https-cookie

Maximaal 6 maanden

Lead Forensics Lead Forensics, Verenigd Koninkrijk Privacyverklaring

Marketing

Cookies van Lead Forensics worden gebruikt om uw online klik- en kijkgedrag te volgen. Zo kunnen we onze producten en advertenties afstemmen op uw interesses. 

Https-cookie

Maximaal 6 maanden


In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 


Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser. 


Welke privacyrechten heeft u? 

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onder deze privacy- en cookieverklaring vermeld.

Daarnaast heeft u de volgende rechten:


 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van foutieve persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Het laten beperken van de verwerking van persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens
 • Het (laten) overdragen van persoonsgegevens


Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 


We zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden om redenen die verband houden met de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. 


Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie. 


Autoriteit Persoonsgegevens

Als u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Contactgegevens

D.C.W. Consultants B.V., handelend onder de naam SALAR Software


Tarasconweg 2

5627 GB Eindhoven

E-mail: administratie@salar.nl

Telefoon: 040-25 11 333